Historia firmy
WPRI-EKO jest przedsiębiorstwem trwale związanym z regionem Dolnego Śląska i w tym rejonie w minionym okresie była główna koncentracja robót, jednakże zmieniające się warunki konkurencyjności spowodowały rozszerzenie zakresu robót na teren całego kraju.

Ostatnie przemiany w Europie, a przede wszystkim w kraju zdecydowały o konieczności określenia się Przedsiębiorstwa w nowych warunkach rynkowych i ekonomicznych.
Od 1 czerwca 1991r. Przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą WPRI-EKO, której udziałowcami są wyłącznie osoby prywatne. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ok. 2,8 mln zł przy wartości majątkowej 3 mln zł. Rocznie aktualne obroty firmy wynoszą ok. 30 mln zł. Rok 1996 jest ostatnim rokiem prywatyzacji Przedsiębiorstwa, po zakończeniu opłat leasingowych zamierzamy przystąpić do modernizacji i unowocześnienia głównie parku maszynowo-sprzętowego.

Copyright © 2008 WPRI-Eko - Wszelkie prawa zastrzeżone